SL1M 2018-03-23T04:53:54+00:00

SL1M

SL1M – Skim Latihan 1 Malaysia

Program Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) telah dilancarkan pada 1 Jun 2011 adalah satu program kebolehpasaran yang bertujuan untuk membantu graduan menganggur meningkatkan tahap keupayaan diri dengan mempersiapkan mereka dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman bekerja seterusnya meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Kumpulan Sasaran

i – Graduan menganggur yang datang dari keluarga berpendapatan rendah atau tinggal di kawasan pedalaman.

ii – Graduan yang bekerja tetapi tidak setaraf dengan kelulusan ijazah yang diperolehi.

Struktur Latihan

Peserta yang menyertai program ini akan menjalani Soft-Skills Training dan On-The-Job Training dengan pihak syarikat yang mengambil bahagian bagi meningkatkan keyakinan diri dan diberi pendedahan dengan suasana kerja yang sebenar. Jangka masa bagi latihan adalah bergantung kepada keperluan pihak syarikat yang melatih namun tempoh maksimum adalah selama 12 bulan

Sila Share